Χωματουργικά σε όλη την Αθήνα

 
από τον Μπουνέλη Γεώργιο
 
Ασφαλτοστρώσεις - Χωματουργικά  Μπουνέλης Γεώργιος
 
Η εταιρεία Μπουνέλης Γεώργιος στην Αθήνα, αναλαμβάνει χρωματουργικές εργασίες και εκσκαφές παντός τύπου.

Οι άνθρωποί μας πραγματοποιούν καθαρισμούς χώρων και αποκομιδή μπαζών προς ανακύκλωση, καθώς επίσης και εσκαφές για βόθρους, μονώσεις, τοιχεία, φρεάτια και για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Κάνουμε ισοπεδώσεις χώρων, διανoίξεις και εκβραχισμούς.

Απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για γκρεμίσματα, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, σπασίματα δαπέδων και άλλων κατασκευών. Σε εμάς θα βρείτε και κηπευτικά χώματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε χωματουργική εργασία επιθυμείτε!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +306937439762
Email: g.bunelis@gmail.com