Τα Έργα μας

 
από τον Μπουνέλη Γεώργιο
 
 
Η εταιρεία Μπουνέλης Γεώργιος στην Αθήνα, αναλαμβάνει ασφαλτικά έργα, χρωματουργικές εργασίες και οποιαδήποτε εργασία πάνω στην επιφάνεια της γης.

Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας!


Δείτε παρακάτω, μερικά από τα έργα μας: